Objav v JSP

V Jaskyni strateného prsteňa v sobotu 1.4.2017 v spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy a Plaveckého Podhradia sa podarilo objaviť nových sto metrov jaskyne.

P. Huťka

2017/04/07 20:05

Sondovanie v JSP

Sondu na dne Faitlovho domu, ktorú sme začali kopať s bratislavskými jaskyniarmi sme na zimnej akcii s Lubom Múkom a Liborom Štubňom dokončili. V momente, keď som vyberal kamene spod nôh, prepadlo sa dno sondy a otvorila sa šesť metrová priepasť. Prúdenie vzduchu a šum tečúcej vody jednoznačne nasvedčuje tomu, že dno priepasti ústí na podzemné riečisko Môcovskej doliny.

→ viac...

2017/02/20 20:31

Rudolfšachta – prekopanie chodby na riečisko

V roku 2009 pred našim Jaskyniarskym týždňom (r. 2010) sme chceli sprístupniť priestory za druhým sifónom Ponickej jaskyne práve touto trasou, vybudovanim novej šachty v blízkosti zatlačenej drevenej šachty, vykopanej v predošlom období a zostúpiť touto chodbou na riečisko. Mimoriadne zátopy územia, prievaly vody a následné závaly chodby na prelome rokov 2009 a 2010 nám tieto práce natiahli na osem rokov intenzívneho boja s prírodnými silami.

→ viac...

2016/11/17 18:03

Paženie chodby pod Rudolfšachtou – posledný úsek

Akcie konané v dňoch 15., 22. a 29. 10. 2016

Na posledných akciách sme sa venovali dokončeniu paženia chodby pod šachtou. Ostal tam nezabudovaný krátky, asi metrový úsek steny, medzi železobetónovou šachtou a úsekom chodby zabudovanej do banskej TH výstuže. Stena doteraz nevykazovala žiadny náznak nestability, alebo drobenia, ale do budúcna ju bolo treba v každom prípade zabezpečiť.

→ viac...

2016/11/09 21:28

Postup v JSP

V sobotu 8.10.2016 sme v Jaskyni strateného prsteňa prekonali zával v ktorom zahynul Libor Faitl a preskúmali veľký dóm s krásnou výzdobou, ktorý ponesie na pamiatku jeho meno.

→ viac...

2016/10/25 22:21

Staršie príspevky >>