Rok 2018 v Ponickej jaskyni

Hlavná činnosť pod Rudolfšachtou bola sústredená na rozšírenie, prehĺbenie a odvodnenie polosifónu, rozšírenie chodby pod toboganom až na riečisko. Ďalej to bolo vybudovanie špeciálnej lanovky, ktorou neťaháme otrocky vykopaný materiál hore, ale rafinovane ho spúšťame samospádom dole na riečisko. Ha.

→ viac...

2019/09/28 21:16

Zo spoločnej akcie v JMN s krycím názvom OSMIČKA

Tento vchod bol objavený roku 2014 zvnútra pri meračskej akcii po prekopaní niekoľkých metrov v silne zvetranom masíve. Stacho s Martinom sa však nevedeli dostať cez tento východ von cez spleť koreňov kosky. Podarilo sa im však mobilom privolať chalanov z chatky, ktorí im pomohli rozšíriť ústie chodby zvonka, a tak sa potom dostali von z jaskyne. Bolo jasné, že otvor bude treba zabezpečiť proti zavaleniu a pre možnosť ho aj uzavrieť.

→ viac...

2019/09/28 21:06

Jaskyniarsky guláš 2018

Po teplom lete sme sa znovu stretli 8. septembra na tradičnom jaskyniarskom guláši na TVS v Jakube.

→ viac...

2019/08/31 21:27

Z prieskumu Voznickej dedičnej štôlne

V tejto prezentácii predstavujeme moderné prostriedky a metódy prieskumu použité v mimoriadne nebezpečnom prostredí Voznickej dedičnej štôlne. Prieskum miestami hraničil až s ohrozením životov prieskumníkov, kde hrozilo prepadnutie človeka do spodnej zatopenej odvodňovacej rúry a jeho utopenie. (Dedičná odvodňovacia štôlňa bola vyrazená ako dvojrúra nad sebou, pričom spodná odvádzala vodu a horná bola fáracia – pochôdzna a vetracia.)

→ viac...

2019/03/25 20:50

Putovanie v čase, alebo čo dal rok 2017 v Ponickej jaskyni

Prvé mesiace v roku sme venovali hlavne hľadaniu výduchov, lebo oba vchody do jaskynného systému (Ponor aj Rudolfšachta) neuveriteľne nasávajú. V priľahlom území sme však nenašli žiadne miesto s odtopeným snehom, nie to ešte výpar. Kontrolou susednej Železnej šachty a priestorov pod ňou sme zistili, že táto nedýcha a nie je takto spojená so systémom. Bude v nej ale nutne treba opraviť paženie okolo šachty.

→ viac...

2018/05/03 19:02

Staršie príspevky >>

  • Last modified: 6 years ago