Zo spoločnej akcie v JMN s krycím názvom OSMIČKA

Tento vchod bol objavený roku 2014 zvnútra pri meračskej akcii po prekopaní niekoľkých metrov v silne zvetranom masíve. Stacho s Martinom sa však nevedeli dostať cez tento východ von cez spleť koreňov kosky. Podarilo sa im však mobilom privolať chalanov z chatky, ktorí im pomohli rozšíriť ústie chodby zvonka, a tak sa potom dostali von z jaskyne. Bolo jasné, že otvor bude treba zabezpečiť proti zavaleniu a pre možnosť ho aj uzavrieť.

Po čase slovo dalo slovo a v septembri 2018 sme zorganizovali zaujímavú akciu, z ktorej sú nasledujúce obrázky. Najprv bolo zakúpenie rúry, jej prevoz do Štécovho skanzenu vo Valaskej, odtiaľ nám ju previezli pod Krupovú, potom bola vrtuľníkom prevezená k JMN, nasledoval transport rúry ľudskou silou ku vchodu do jaskyne, jej spustenie do ústia chodby a jej obsyp hlinou.

Vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli na tejto zaujímavej akcii a prispeli tým k zabezpečeniu nového vchodu a k bezpečnému vstupu do podzemia.

Števo Mlynárik

Foto: Martin Budaj, Iveta Mlynáriková, Maroš Katreniak

  • Last modified: 5 years ago