Klubové akcie v roku 2017

  • 28.1. výročná členská schôdza (TVS Jakub o 10:00, výbor o 9:00)