Klubové akcie v roku 2018

  • 20.1. výročná členská schôdza (TVS Jakub o 10:00, výbor o 9:00)
  • 10.3. Ponická jaskyňa (zraz o 8:30 u Števa, resp. 9:00 pri Rudolfšachte)
  • 31.3.2018 Jelenecká jaskyňa tradičná kúpačka, zraz o 10:00 hod v Dolnom Jelenci pod pamätníkopm Dekreta Matejovie
  • 7.4.2018 Ponická jaskyňa RŠ (zraz o 9:00 resp. o 8:30 hod u Števa)
  • 28.4.2018 Ponická jaskyňa – odkop hliny zo sienky za polosifónom (zraz o 9:00 resp. o 8:30 hod u Števa)
  • 8.9.2018 letný zraz skupiny na TVS Jakub (guľáš, začiatok o 9. hod.)
  • 6.10.2018 Ponická jaskyňa – čistenie polosifónu (zraz o 9:00 pri Rudolfšachte)
  • 20.10.2018 Ponická jaskyňa – čistenie polosifónu (zraz o 9:00 pri Rudolfšachte)
  • 24.11.2018 Ponická jaskyňa – čistenie polosifónu (zraz o 9:00 pri Rudolfšachte)
  • Last modified: 8 months ago