Klubové akcie v roku 2018

  • 20.1. výročná členská schôdza (TVS Jakub o 10:00, výbor o 9:00)
  • 10.3. Ponická jaskyňa (zraz o 8:30 u Števa, resp. 9:00 pri Rudolfšachte)
  • Last modified: 2 weeks ago