Klubové akcie v roku 2020

  • 25. 1. 2020 výročná členská schôdza (TVS Jakub o 10:00, výbor o 9:00)
  • 19. 9. 2020 guľáš (TVS Jakub o 9:00)
  • Last modified: 11 months ago