Klubové akcie v roku 2017

  • 28.1. výročná členská schôdza (TVS Jakub o 10:00, výbor o 9:00)
  • 8.4. Rudolfšachta o 9:00
  • 15.4. o 10:00 hod. – kúpačka v Jeleneckej jaskyni
  • 12.8. letný zraz skupiny na TVS Jakub (guľáš, začiatok o 9. hod.)
  • 23.9. (AKCIA ZRUŠENÁ, náhradný termín 14.10.) – čistenie Rudolfšachty, zraz o 9:00
  • 14.10. čistenie Rudolfšachty, zraz o 9:00