Klubové akcie v roku 2017

  • 28.1. výročná členská schôdza (TVS Jakub o 10:00, výbor o 9:00)
  • 8.4. Rudolfšachta o 9:00
  • 15.4. o 10:00 hod. – kúpačka v Jeleneckej jaskyni