Klubové akcie v roku 2022

  • 30. 4. 2022 výročná členská schôdza (TVS Jakub o 10:00, výbor o 9:00)
  • Last modified: 11 months ago