Klubové akcie v roku 2021

  • 4. 9. 2021 jaskyniarsky guláš spojený s VČS v náhradnom termíne (pre protipandemické opatrenia) – 9:00 TVS Jakub začiatok varenia, 12:00 výročná členská schôdza
  • 27. 11. 2021 uzáver Jaskyne v stráni pri Čeríne (kontaktujte Števa)
  • Last modified: 2 months ago