Publikácie našich členov

 • Mlynárik, Š.: Kombinované svietidlo plyn-elektro. Spravodajca SSS, 2/1989
 • Kurka, M. – Štubňa, L.: Jaskyňa Dedkovské diery. Spravodaj SSS, 1/1993
 • Schwarz, J.: Pracovný zraz „Poniky ’93“. Spravodaj SSS, 3/1993
 • Kurka, M.: Jaskyne a priepasti Tajovského krasu. Spravodaj SSS, 2/1994
 • Mlynárik, Š.: 10. lezecké dni. Spravodaj SSS, 4/1994
 • Budaj, M. – Mudrák, S.: Krasová oblasť Pôlč. Speleoklub Banská Bystrica 1995
 • Obuch J. – Kurka, M.: Osteologický výskum v jaskyni Dedkovské diery. Spravodaj SSS, 1/1995
 • Schwarz, J.: „LOST SEA“ – Najväčšie podzemné jazero Ameriky. Spravodaj SSS, 4/1995
 • Štéc, M. – Mlynárik, Š.: Horehronská odpoveď na margo kuvičích hlasov. Spravodaj SSS, 4/1996
 • Budaj, M. – Mudrák, S.: Jaskyňa mŕtvych netopierov. Atlas 1:200. Speleoklub Banská Bystrica 1997
 • Budaj, M. – Mlynárik, Š. – Mudrák, S. – Schwarz, J.: The Latest Discoveries in Dead Bats Cave. Bulletin of the SSS, 2/1997
 • Mudrák, S.: Počítačový program TJIKPR. Spravodaj SSS, 3/1997
 • Budaj, M. – Mudrák, S.: Za studeným vetrom… Spravodaj SSS, 4/1999
 • Štéc, M. – Budaj, M.: Významné objavy v Jaskyni mŕtvych netopierov. Spravodaj SSS, 1/2005
 • Hraško, Ľ. – Tóth, Cs. – Holec, P.: Nález zuba Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) z Ponickej jaskyne. Aragonit, 2005
 • Budaj, M.: Therion – kompletné mapy z počítača. Spravodaj SSS, 2/2006
 • Budaj, M. – Mudrák, S.: Therion – Digital Cave Maps. Proceedings of the 4th European Speleological Congress in: Spelunca, 2008
 • Mlynáriková, I.: 51. jaskyniarsky týždeň Špania Dolina. Spravodaj SSS, 3/2010
 • Schwarz, J.: Krasové územia okresu Banská Bystrica. Spravodaj SSS, 3/2010
 • Budaj, M.: K dejinám prieskumu Ďumbierskeho vysokohorského krasu. Slovenský kras, 1/2012 (Doplnky a opravy)
 • Huťka, P.: Nové jaskyne v Barborinej doline. Spravodaj SSS, 1/2013
 • Huťka, P.: Jaskyňa strateného prsteňa. Spravodaj SSS, 2/2014
 • Mudrák, S.: Digging the Eurotunnel sump in the Cave of Dead Bats. Bulletin of the SSS, 2022

Publikácie o našich jaskyniach

 • Zipser, Ch. A.: Knochenhöhle bei Neusohl in Ungarn. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefaktenkunde, 1839
 • Skutil, J.: Paleolitikum Slovenska a Podkarpatskej Rusi, 1938
 • Mitter, P.: Jaskyňa v Kremeni. Spravodajca SSS, 1/1990
 • Gaál, Ľ.: Podarí sa zachrániť Ponickú jaskyňu? Aragonit, 2006
 • Papáč, V.: Príspevok k poznaniu fauny Ponickej jaskyne. Aragonit, 2006
 • Vlček, L.: Jaskyňa pod cestou pri Dolnom Jelenci – ďalšia syngenetická travertínová jaskyňa na Slovensku. Aragonit, 2007
 • Bella, P. – Gaál, Ľ. – Papáč, V.: Jelenecká jaskyňa v travertínovej terase konštruktívneho vodopádu, Starohorská dolina. Aragonit, 2/2010
 • Labaška, P.: Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Harmaneckej jaskyni. Aragonit, 2012
 • Papáč, V. – Gažík, P.: Ochranné pásmo Jeleneckej jaskyne. Aragonit, 2012
 • Last modified: 24 months ago