Rok 2018 v Ponickej jaskyni

Hlavná činnosť pod Rudolfšachtou bola sústredená na rozšírenie, prehĺbenie a odvodnenie polosifónu, rozšírenie chodby pod toboganom až na riečisko. Ďalej to bolo vybudovanie špeciálnej lanovky, ktorou neťaháme otrocky vykopaný materiál hore, ale rafinovane ho spúšťame samospádom dole na riečisko. Ha.

V Železnej rúre sme vykonali prípravy na opravu zakládky za rúrou. Navarili sme oká pre inštaláciu výložníka kladky na ťahanie, či spúšťanie materiálu do týchto priestorov a vyrezali sme manipulačný otvor do steny rúry pre budúce práce pri zakládke.

Hľadanie prievanov v jaskyni, ani výduchov na povrchu neprinieslo žiadne nové zistenia.

Išli sme sa aj pozrieť do Starého Drienku. Ďaleko sme sa však nedostali, lebo úpadná chodba za vchodom je ťažko zavalená.

Vďaka všetkým za spoluprácu na akciách.

Števo

Foto: Martin Budaj, IvetaŠtevo Mlynárikovci

  • Last modified: 11 months ago