Rekonštrukcia uzáveru jaskyne Dolná Túfna – rok 2022

Konečne sa v tomto roku uzáver Dolnej Túfnej dočkal opravy.

Pôvodný uzáver sme vybudovali, ak sa dobre pamätám v r. 1978, je tu aj historické foto od Štefana Beličku.

Po prvej obhliadke stavu uzáveru v tomto roku sme si premysleli postup prác. Prístup na lokalitu sme zvolili autami po ceste nad jaskyňu, odtiaľ kúsok lesom po hrane brala a okrajom steny zostúpiť po lavici do vchodu jaskyne. Najprv sme vystrojili zostupovú a výstupovú cestu fixnými istiacimi lanami. Hlavný materiál na opravu bol vrecovaný betón, ktorý sme prebalili do uzatváracích vedier. Bol nás skontrolovať Paľo Staník.

Nasledovala prvá veľká akcia za účasti 7 členov a 4 rodinných príslušníkov. Betón a vodu sme prenosili nad bralo. Zostúpili sme po „ferrate“ do jaskyne. Betón sme postupne pospúšťali na lanách cez kladku do vchodu jaskyne. Práce na uzávere začali osekávaním muriva od pôvodného cemento-betónového špricu. Ľavý rozpadnutý múr sme vybúrali prakticky celý, v pravej časti sme odstránili časť múru s nesúdržnou maltou. Mrazom poškodenú maltu medzi kameňmi sme odstránili, zostávajúcu sme spevnili hĺbkovou penetráciou. Začali sme murovať ľavý kamenný múr, postupne po dvoch – troch radoch za deň.

Takto sme za niekoľko dní vo dvojici, či trojici vymurovali múry po oboch stranách uzáveru.

Nasledovala druhá veľká akcia za účasti 7 ľudí. Doviezli sme elektrocentrálu, káble, rozbrusovačky, teplovzdušné fény, vŕtačky, pílku, farby a kadečo iné a ešte aj balený betón na špárovanie. Oceľovú konštrukciu uzáveru sme očistili, vysušili, odhrdzili kefami rozbrusovačiek a celý sme ho natreli farbou. Povenovali sme sa aj oprave povaľujúcemu sa odhnitému informačnému stĺpiku – totemu a našli sme mu pekné miesto na stene pod portálom, kam sme ho elegantne nakotvili.

Cez týždeň bolo zopár malých akcií, na ktorých sme sa venovali hlavne špárovaniu, príprave podkladu a kontaktných plôch so stenami jaskyne a vyblombovaniu chýbajúcich kameňov v murive.

Na tretej veľkej akcii sa zúčastnilo 6 členov a 1 dorastenec. Dokončili sme špárovanie muriva. Pozbierali sme odpad, vyčistili sme vstupný priestor aj priestor za uzáverom. Práce na oprave uzáveru sme prakticky ukončili. Na záver sme odstrojili laná z prístupovej trasy.

Cez týždeň sme dielo odovzdali. Paľo Staník nainštaloval informačnú tabuľku EÚ. Jaskyňu sme zamkli a kľúč sme odovzdali zástupcovi SSJ.

Celkove si tu máklo na 12 akciách 12 členov a 5 dorastencov.

Vďaka všetkým.

Števo

Foto: Iveta a Števo Mlynárikovci, Stacho Mudrák

  • Last modified: 2 years ago