Sanácia geologického prostredia Jaskyňa v stráni – k.ú. Čačín – rok 2021

V masíve Stráne nad obcou Čačín, takmer pod jeho vrcholom, bol v januári 2021 zaregistrovaný nový geodynamický jav v podobe šachtového prepadliska priemeru 1 m s hĺbkou asi 1 m s veľmi intenzívnym výduchom teplého vzduchu.

Objavil ho Ľuboš Hraško. Následne tu začali v sonde kopať Ľuboš Hraško a Libor Štubňa, s podporou ďalších kopáčov sa im podarilo preniknúť do voľných priestorov. Prepadlisko sa nachádza tesne vedľa málo používanej lesnej cesty. Na základe výsledkov tohto prieskumu, sme sa rozhodli zrealizovať tu sanáciu geologického prostredia a zabezpečiť vstupnú šachtu hlbokú 7 m a uzavrieť vstup do nej dočasným sanačným oceľovým pažením kombinovaným s banskou TH výstužou, banskými pažnicami, záklopom z oceľových vlnitých plechov a uzamykateľným uzáverom.

Bola vykopaná vstupná šachta a následne sme prenikli do dvoch podzemných priestorov, celkový postup 20 m pri hĺbke 10 m. Kopáčske práce (22 akcií, 51 dní, 244 hod., Ľuboš Hraško, Libor Štubňa, Štefan Mlynárik, Iveta Mlynáriková, Igor Babjak, Lukáš Šušor, M. Perecár, A. Poliak). Sanácia geologického prostredia, výroba, doprava a montáž technického paženia (23 akcií, 40 dní, 209 hod. Štefan Mlynárik, Iveta Mlynáriková, Igor Babiak, Lukáš Šušor, Šušor st., Peter Púpava, Ľuboš Hraško).

Srdečná vďaka všetkým, čo pomohli s výkopovými prácami, financiami na materiál, resp. poskytli materiál, s výrobou paženia, jeho dopravou a samotným zabudovaním na lokalite.

Števo

Foto: IvetaŠtevo Mlynárikovci, Libor Štubňa

  • Last modified: 2 years ago