Speleoklub Banská Bystrica sa venuje prieskumu, dokumentácii a ochrane krasových javov hlavne na území okresu Banská Bystrica. Je členským klubom Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Od roku 1970 jeho členovia objavili množstvo významných jaskýň (Môcovskú a Ponickú jaskyňu, Jaskyňu mŕtvych netopierov, Dedkovské diery). V evidencii klubu je v súčasnosti takmer 200 jaskýň.

Významnejšie jaskyne boli zmapované a fotograficky zdokumentované. V mnohých jaskyniach bol (často v spolupráci s príslušnými odborníkmi) vykonaný geologický, hydrologický, archeologický a paleontologický výskum. Množstvo vchodov jaskýň bolo uzavretých, aby sa ich hodnoty uchovali aj pre ďalšie generácie.

Členovia klubu vyvinuli celosvetovo používaný program na mapovanie jaskýň Therion.


  • Last modified: 8 years ago