Postup v Bludičkinej jaskyni

Po 81 akciách, 517 hodinách kopania a 5824 nakopaných vedrách sedimentov sa 30. 7. 2011 podarilo preniknúť cez 15 metrov upchatej chodby do voľných priestorov. Jaskyňa začala nasávať vzduch. Akcie sa zúčastnil Pavol Huťka a Ľubo Hraško.

  • Last modified: 9 years ago