Práce v Bludičkinej jaskyni

V roku 2010 bolo uskutočnených 41 pracovných akcii v Bludučkinej jaskyni. Zúčastnilo sa ich celkovo 7 členov oblastnej skupiny, pričom jednotliví členovia odpracovali: Huťka 289 hodín, Štubňa 45 hodín, Majer 11 hodín, Styk 7 hodín, Hraško 7 hodín, Kurka 7 hodín, Schwarz 5 hodín. Pri činnosti v jaskyni sa nakopalo a vyviezlo 811 fúrikov sedimentov, čo zodpovedá zhruba 41 m³.

Postupným odstránením sedimentov sa chodba zväčšila vo vstupnej časti na výšku 4 m, šírku 2 m a celková dĺžka je už 17 m. Sedimenty sa po vrstvách striedajú, pričom na dne sú v íle a piesku zlepené okruhliaky, prípadne ploské piesčité vápence, ktoré sa striedajú s čistými vrstvami piesku a ílu a napadanými úlomkami vápencového masívu vyformované do pestrých tvarov od erózie. V nánosoch sa nachádzajú aj zvetrané žulové kamene, ktoré sa po dotyku rozpadávajú. Chodba je naklonená v smere vrstiev usadeného gutensteinského vápenca (stredný trias) s výrazným modelovaním. Všade po stenách a na strope sa nachádzajú vymleté hrnce, zárezy, rebrá, komíny, kanáliky a iné útvary. Smer chodby sa prvých 13 metrov nemení, no potom meandruje. Na konci zatiaľ vykopanej chodby je výška 1.4 m a šírka sa mení od 1.3 m do 0.7 m.

Vzhľadom na prevýšenie a vzdialenosť sa javí efektívne pracovať najmenej štyrom jaskyniarom. Treba zvážiť aj vybudovanie jednoduchej lanovky.

Pavol Huťka

  • Last modified: 10 years ago