November 2012

Táto mimoriadna akcia za účasti bratislavských a záhoráckych jaskyniarov sa podarila zorganizovať vďaka Petrovi Magdolenovi, ktorý so sebou priviedol výraznú posilu. Rozdelili sme sa na dve skupiny. Pavol Huťka zobral Petra Magdolena, Juraja Šurku a Mária Olšavského do Glatzovej priepasti, Luboš Hraško išiel s Lubošom Janečkom, Jurajom Míšaným a Alenou Opatovou do Jaskyne bystrických jaskyniarov.

V Glatzovej priepasti sa najskôr rozšíril vchod do priepasti, aby bol prístupný aj pre menej štíhlych jaskyniarov. Potom sme sa pokúšali rozobrať zával so zlepených gúľ a uvoľniť priechod do ďalších častí jaskyne. Juraj Šurka pracoval na čelbe, kde s obdivuhodnou šikovnosťou rozrúšal napadané zlepence, až postupne postúpil asi meter dopredu, teda šikmo do hora.

V Jaskyni bystrických jaskyniarov sme postupne uvoľnili priechod do chodby, ktorá pokračuje z Bratislavského dómu hlbšie do masívu. Rozrušili sme aj veľké kamene, prekážajúce pri vstupe do dómu z Breznianskej chodby. Vykonali sme podrobný prieskum a fotodokumentáciu nových priestorov, ktoré boli objavené na minulej akcii.

Neoddeliteľnou súčasťou akcie bolo aj večerné posedenie na “základni” na Bulloch, kde pri fazuľovej polievke a červenom víne sme sa rozprávali dlho do noci.

Na druhý deň účastníci tejto mimoriadnej akcie sa presunuli zo “základne” do Bludičkinej jaskyne. Tu sme sa rozdelili tak, aby sme prvýkrát vyskúšali zapožičanú Jagerčíkovu lanovku. Lanovka je vedená cez bodky upevnené v strope chodby. Dráha lana je neprerušená, lomená na úchytných bodoch. Žiaľ zalomenie na niektorých bodoch spôsobovalo vypadávanie vozíka s vedrom. No tentokrát sme problém vyriešili tak, že vozíku v kritickej situáci pomohol človek, no v budúcnosti pri menšom počte ľudí to takto nepôjde. Musíme vymyslieť iné technické riešenie. Po zosúladení činností sme nakoniec nakopali a vyťahali 140 vedier sedimentov a postúpili o meter dopredu.

Vďaka kamarátom zo Západného Slovenska za pomoc.

Pavol Huťka

Účastníci akcie 24. a 25. 11.2012: Pavol Huťka, Peter Magdolen, Luboš Hraško, Mário Olšavský, Juraj Šurka, Juraj Míšaný, Luboš Janeček, Alena Opatová

Foto: Mário Olšavský

  • Last modified: 8 years ago