Veľký traverz Zádiel – 20 rokov od akcie

Stretnutie organizátorov Veľkého traverzu 19. 08. 2017 v Zádieli

Hlavný organizátor a otec myšlienky lanového traverzu ponad Zádielskú tiesňavu Gusto Stibrányi zvolal na sobotu 19. augusta 2017 stretnutie v Zádieli. Pozval naň všetkých, čo sme pred dvadsiatimi rokmi organizovali a naťahovali nekonečné lano ponad Zádielský kaňon, aby sme si pripomenuli túto výnimočnú akciu, konanú v dňoch 21. až 23. augusta 1997.

Na prvom obrázku sú zľava: Zolo Ágh, Gusto Stibrányi, Jozef Kožár, Marcel Griflík, Zuzka Balgová, Arpi Petrík, Martin Fratrič, Miška a Iveta Mlynárikové a Vlado Mikula.

Foto: Iveta a Števo Mlynárikovci a Vlado Mikula

Viac informácií o veľkom traverze na stránke traverzu.

Števo Mlynárik

  • Last modified: 6 years ago