Rudolfšachta – prekopanie chodby na riečisko

V roku 2009 pred našim Jaskyniarskym týždňom (r. 2010) sme chceli sprístupniť priestory za druhým sifónom Ponickej jaskyne práve touto trasou, vybudovanim novej šachty v blízkosti zatlačenej drevenej šachty, vykopanej v predošlom období a zostúpiť touto chodbou na riečisko. Mimoriadne zátopy územia, prievaly vody a následné závaly chodby na prelome rokov 2009 a 2010 nám tieto práce natiahli na osem rokov intenzívneho boja s prírodnými silami.

Toto úsilie bolo korunované úspechom na našej najväčšej pracovnej akcii od roku 2010, práve v sobotu 5. 11. 2016 akciou v Rudolfšachte s prienikom cez polosifón na konci chodby na riečisko, za účasti 28 jaskyniarov z Oblastnej skupiny SSS Brezno, Oblastnej skupiny SSS Orava, Speleoklubu Ďumbier, Speleoklubu Nicolaus a Speleoklubu Banská Bystrica. Zároveň sme si pripomenuli aj 35 rokov od objavného prieniku ponorom do jaskyne, ktorý v r. 1981 spáchal Milan Štéc a spol.

Na tejto mimoriadne náročnej akcii sa zúčastnili Lubo Múka, Roman Magáň, Andrea Mydlová, Vlado Mikula, Miro Molík, Michal Zvara, Dano Zvara, Jožo Zubeľský, Majo Katreniak, Lubo Kubanda, Milan Štéc, Jano Vrana, Peter Holúbek, Naďa Holúbeková, Janko Naništa, Jano Vajs, Martin Budaj, Luboš Hraško, Marta Chladná, Ivan Majer, Iveta Mlynáriková, Števo Mlynárik, Stacho Mudrák, Marek Novotňák, Martin Poliak, Jaro Schwarz, Vlado Šišiak, Libor Štubňa. Všetkým sa chcem ešte raz veľmi poďakovať za vykonanú prácu na tejto akcii. Poďakovanie patrí aj všetkým ostatným, ktorí si na tejto lokalite mazali ruky a často sa aj nadreli, či už na veľkých akciách v r. 2009 a 2010, ako aj na desiatkach pracovných klubových akciách, aj všetkým priateľom a známym, ktorí nám pomohli s technikou či materiálne, bez prispenia ktorých by nebola úspešná táto posledná akcia.

Na tejto pracovnej, ale aj spoločenskej akcii všetko perfektne fungovalo, technika, vetranie, kýblovanie, guláš, občerstvenie, fantastickí ľudia a dokonca nám vydržalo do ukončenia akcie aj počasie.

Ďakujem Vám

Števo

Prinášame obrázky z tejto podľa slov zúčastnených perfektne pripravenej akcie so zdarným koncom.

Foto: Martin Budaj, Peter Holúbek, Iveta a Števo Mlynárikovci, Jozef Zubeľský

  • Last modified: 4 years ago