Paženie chodby pod Rudolfšachtou – posledný úsek

Akcie konané v dňoch 15., 22. a 29. 10. 2016

Na posledných akciách sme sa venovali dokončeniu paženia chodby pod šachtou. Ostal tam nezabudovaný krátky, asi metrový úsek steny, medzi železobetónovou šachtou a úsekom chodby zabudovanej do banskej TH výstuže. Stena doteraz nevykazovala žiadny náznak nestability, alebo drobenia, ale do budúcna ju bolo treba v každom prípade zabezpečiť.

Použili sme oceľové nosníky a banské pažnice a zakládku sme urobili betónovou zmesou, takto sme zapažili celú výšku steny až po už zabetónovaný strop chodby.

Pridávame aj obrázky čerstvých trofejí miestnych lovcov, dnes ostali našťastie na povrchu. Foto: Iveta a Števo Mlynárikovci

Na akciách si mákli Paľo Lovás, Iveta Mlynáriková, Števo Mlynárik a Stacho Mudrák.

Števo Mlynárik

  • Last modified: 4 years ago