51. jaskyniarsky týždeň SSS − Špania Dolina

Dátum: 28.7.2010−1.8.2010

Prihlášky prosím zašlite do 30.6.2010. Prihláseným budú pred JT zaslané ďalšie podklady.

Miesto: Špania Dolina

<googlemap type=“hybrid” lat=“48.811318” lon=“19.127807” zoom=“11” width=“600px” height=“450px” kml=“http://www.speleo.sk/data/media/jt2010/pristup3.kml”> </googlemap>

Ubytovanie vo vlastných stanoch, táborisko sa nachádza na futbalovom ihrisku asi 1 km od Španej Doliny pri historickej šachte Ludovika. Individuálne je možné zabezpečiť si ubytovanie v niektorom z penziónov v dedine.

Prístup do tábora autom je stáročnou banskou cestou, doporučujeme terénne auto alebo SUV (odbočka vľavo 30 m za začiatkom dediny, stiahnite si aj GPX súbor pre GPS). Cesta je vyznačená žltou farbou na mape hore. Odstavné parkovisko pre neterénne autá je na námestí v dedine, pokračovanie do táboriska peši po modrej turistickej značke za 15 min. Doprava na lokality z tábora/dediny jedine vlastnými autami.

Stravovanie: možnosť objednania spoločného stravovania (raňajky 2 €, večere 4 €) v amfiteátri reštaurácie Klopačka na Španej Doline, alebo z vlastných zdrojov. V tábore bude v popoludňajších hodinách v dňoch 28.−31.7. bufet.

V tábore nie je pitná voda, úžitková voda je zabezpečená v obmedzenom množstve. K dispozícii budú suché WC. Pitnú vodu je možné nabrať 5 min. od tábora alebo v dedine Špania Dolina. V tábore nie je možnosť prania kombinéz a výstroja, lokality na pranie budú určené priamo na exkurziách.

Aj keď je táborisko v historickej banskej oblasti, akékoľvek návštevy banského podzemia sú zakázané.

Účastnícky poplatok 10 €.

Prihlasovanie na exkurzie v tábore večer pred exkurziami.

Pre jednoduchší prístup do táboriska a na lokality odporúčame priniesť GPS.

 • príchod účastníkov do tábora v popoludňajších hodinách, prezentácia
 • 20:00 slávnostné otvorenie JT s táborákom
 • 7:00 budíček
 • 7:30 raňajky v Klopačke (je potrebné zobrať si výstroj na exkurzie)
 • 8:30 odchod na exkurzie z Klopačky
 • 18:00 večera v Klopačke
 • 19:00 prednášky a premietanie fotografií o krasových územiach na pracovnom území SKBB v Klopačke, 31.7. slávnostné ukončenie JT, country hudba skupina Vodopád Brezno
 • 7:00 budíček
 • 7:30 raňajky v Klopačke
 • likvidácia tábora a odchod účastníkov v doobedňajších hodinách

<googlemap type=“hybrid” lat=“48.797366” lon=“19.127807” zoom=“11” width=“600px” height=“450px”> 48.818733,19.038605,začiatok exkurzií v Harmaneckom krase 48.858133,19.150550,začiatok exkurzie do Jeleneckej jaskyne 48.862237,19.194474,začiatok exkurzie do Môcovskej jaskyne 48.777658,19.040277,začiatok exkurzie v Tajovskom krase 48.712667,19.264165,začiatok exkurzií v Ponickom krase </googlemap>

Nenáročná exkurzia, potrebné sú prilba a svetlo.

 • Horná Túfna − paleontologické nálezy jaskynného medveďa (jediná kompletná kostra medveďa na Slovensku, v súčasnosti v múzeu v Budapešti)
 • Dolná Túfna − historické nápisy na stenách, kedysi bohatá kvapľová výzdoba
 • Lastovičia − morfologicky zvláštna jaskyňa vo výnimočnom prírodnom prostredí
 • rizňa v Rakytove − vodný žľab na splavovanie dreva, nedávno rekonštruovaná technická pamiatka

Nenáročná exkurzia formou náučného chodníka.

 • Harmanecká jaskyňa − sprístupnený okruh
 • Dekretova a Previsová jaskyňa
 • rizňa v Rakytove − vodný žľab na splavovanie dreva, nedávno rekonštruovaná technická pamiatka

Stredne náročná exkurzia, potrebné kompletné vybavenie do mokrých jaskýň.

 • Môcovská jaskyňa − 400m ponorová jaskyňa
 • Jelenecká jaskyňa − unikátna travertínová jaskyňa s podzemným tokom (vstup jedine v úplne čistej kombinéze a čižmách, možnosť vypratia priamo pred vstupom do jaskyne)

Náročná speleoalpinistická exkurzia.

 • Jaskyňa Dedkovské diery − dĺžka 250 m, hĺbka 60 m, zlanenie do mohutného dómu

Celodenná krasová exkurzia formou náučného chodníka, voľba lokalít a poradia podľa vlastného výberu, potrebné kombinéza prilba, svetlo.

 • Medená jaskyňa
 • Jaskyňa pri šachte
 • Feďova jaskyňa
 • Oravecké žriedlo
 • krasová planina Drienok

Náročná exkurzia, potrebné kompletné vybavenie do mokrých jaskýň, váhový limit 99 kg.

 • Ponická jaskyňa − 900 m, aktívny vodný tok, nález mamutieho zuba

Prechádzka 3 hod.

 • banský náučný chodník po obci a okolí, dve múzeá

Nezabudnite sa včas prihlásiť.

 • Last modified: 13 years ago