Ponická jaskyňa

V Ponickej jaskyni sme dňa 04.09.2016 vyčistili prvý sifón a stabilizovali dno v dóme pred ním. Akcie sa zúčastnili Iveta a Števo Mlynárikovci, Pavol Lovás, Peter Púpava a Marek Novotňák.

Foto: Iveta a Števo Mlynárikovci

Popisy k obrázkom:

  • Uzáver vchodu v ponore jaskyne
  • Zanesený 1. sifón naplaveninami po prívalových dažďoch. Je nutné ho vyčistiť prvýkrát po 35-ich rokoch od objavenia jaskyne.
  • Priestor pred prvým sifónom. Jaskynná rosa je zvláštny mikroklimatický úkaz, ktorý hojne zdobí steny v tejto časti jaskyne, nachádza sa v týchto priestoroch nepretržite od objavenia jaskyne v r. 1981. Sú to len a len kvapôčky čistej vody, v nich, ani pod nimi sa nenachádzajú žiadne minerály, náteky či povlaky (nickamínek a pod.).
  • Vstup do šachtice pred prvý sifón.
  • Vŕtanie dier pre roxory bolo obtiažne, lebo hornina masívu obsahuje neobvyklé množstvo rohovcových vrstiev, ktoré mimoriadne sťažujú vŕtanie a ľahko môžedôjsť až k odpáleniu korunky vrtáka pri jeho nedostatočnom chladení vodou.
  • Osádzanie banských pažníc na vybudovanie prahov opevnenia dna.
  • Kotvenie pažníc pomocou roxorov.
  • Výkop v sifóne, cca 0,700 m³ sedimentov, vyčistený až po skalné dno.
  • Ukladanie výkopku za vybudované prehrádzky brániace splavovaniu sedimentov a zaneseniu sifónu.
  • Last modified: 6 months ago